Afwezigheid melden

Meld jouw kind altijd telefonisch af tussen 08:00 uur en 09:30 uur als hij/zij niet naar Plukkebol komt. Voor kinderen van de BSO locatie Rotterdamseweg bel je met het locatienummer van de Van Embdenstraat. Kinderen van de andere groepen kunnen rechtreeks afgemeld worden via het nummer van de groep.

Waarom afmelden?

Vooral voor de bso is het van groot belang te weten welke kinderen wel en niet komen. Als een kind niet uit school komt en wij wel op hem/haar rekenen, slaan wij direct groot alarm en gaan op zoek naar het kind. Dit geeft vertraging voor de andere kinderen die op vervoer gaan en veroorzaakt onnodig paniek als blijkt dat ouders vergeten zijn hun kind af te melden. In verband met het bso vakantieprogramma en uitstapjes is het ook van belang precies te weten welke kinderen wij mogen verwachten. In het kinderdagverblijf wordt in het dagprogramma ook rekening gehouden met de kinderen die komen. Mocht een kind ziek zijn, dan horen wij dit uiteraard ook graag.