Griep

Wat is het?

Griep is in de volksmond de benaming voor een meestal goedaardig verlopende infectie van de luchtwegen die gepaard gaat met koorts. De infectie kan door vele verschillende virussen worden veroorzaakt en duurt meestal slechts enkele dagen. Echte griep of influenza is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door het influenzavirus. De verschijnselen zijn:

  • hoge koorts
  • hoesten
  • hoofdpijn
  • spierpijn

De klachten duren ongeveer een week en verdwijnen spontaan. Na het doormaken van influenza kunnen nog enkele weken hoest- en vermoeidheidsklachten blijven bestaan.

Hoe krijg je het?

Het influenzavirus verspreidt zich door de lucht via kleine vochtdruppeltjes uit de neus en keel van zieke personen. Influenza treedt vaak op in epidemieën in de winter.

Wat kun je als ouder doen?

Leer kinderen hoest- en niesdiscipline aan. Zorg voor een goede ventilatie en lucht de ruimten regelmatig.

Beleid Plukkebol

Kinderen met griep mogen naar Plukkebol komen tenzij:

  • het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.
  • de verzorging te intensief is voor de pedagogisch medewerkers.
  • de griep gepaard gaat met koorts vanaf 38,5 graden Celsius.
  • Kinderen onder de 4 jaar dienen minimaal 24 uur koortsvrij te zijn, voordat zij weer naar Plukkebol mogen komen. Zo heeft het kind voldoende tijd gehad om te herstellen. Heeft een kind kort een uitschieter gehad in zijn/haar temperatuur rond de 38,5 graden Celsius, dan mag hij/zij worden gebracht zodra hij/zij koortsvrij is.

Opmerking

Kinderen met CARA, suikerziekte of hartafwijkingen lopen meer risico op ernstige complicaties tijdens het doormaken van influenza. Daarom kunnen zij (evenals volwassenen met deze aandoeningen) tegen griep worden gevaccineerd. Deze vaccinatie moet jaarlijks herhaald worden en helpt alleen tegen de echte influenza.