Oogontsteking

Wat is het?

Een oogontsteking kan veroorzaakt worden door een infectie met een virus of bacterie. In de meeste gevallen gaan de klachten na enkele dagen vanzelf weer over. De verschijnselen zijn:

  • rode ogenopgezette oogledengele
  • of groene pus uit het oog

Soms wordt oogontsteking behandeld met oogdruppels die antibiotica bevatten.

Hoe krijg je het?

Meestal is de oogontsteking een complicatie van een neusverkoudheid en vindt de besmetting plaats door druppeltjes afkomstig uit keel en neus van verkouden mensen. Ook de pus uit de ogen is besmettelijk. Via de handen (wrijven) kunnen de ziektekiemen op anderen worden overgebracht.

Wat kun je als ouder doen?

  • Zorg voor een goede handhygiëne.
  • Voorkom verdere besmetting door het kind niet in de ogen te laten wrijven.
  • Gebruik voor het schoonmaken van het oog (afgekoeld) gekookt water (geen boorwater) en gebruik voor ieder oog een apart gaasje. Veeg altijd in de richting van de neus.

Als een kind gedruppeld moet worden, doe het dan als volgt:

  • Leg het kind op de rug en vraag het de ogen dicht te knijpen.
  • Druppel de vloeistof in de binnenhoek van het oog.Daarna kan het kind de ogen weer openen.
  • Als een baby gedruppeld moet worden, kun je het best het onderooglid voorzichtig omlaag trekken en daar de vloeistof in druppelen.

Beleid Plukkebol

Kinderen met een oogontsteking mogen naar Plukkebol komen tenzij:

  • het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.

Opmerking

De aandoening is meestal het gevolg van een verkoudheid en verloopt niet ernstig. Behalve door een infectie met virussen of bacteriën kan een oogontsteking ook veroorzaakt worden door een allergie of door prikkelende stoffen die in het oog terecht zijn gekomen.