RSV RS virus

Wat is het?

RSV of RS-virus is een virus dat een ontsteking van de luchtwegen veroorzaakt. Dit kan variëren van een lichte verkoudheid tot een zware longontsteking. Met name bij hele jonge kinderen kan de ziekte een ernstig beloop hebben en is ziekenhuisopname soms noodzakelijk. Vrijwel iedereen maakt in zijn leven meerdere RSV-infecties door. RSV is een veel voorkomende verwekker van gewone verkoudheid. De verschijnselen zijn:

verstopte neus met afscheidingsoms hoesten, al dan niet met overgevensoms benauwdheid en belemmerde ademhalingsoms koorts

Hoe krijg je het?

Het virus zit in vocht en slijm uit mond en neus. De verspreiding gaat met name via de handen. Hoesten en niezen is van minder belang.

Wat kun je als ouder doen?

Zorg voor een goede algemene hygiëne, let met name op de handhygiëne. Bij benauwdheid en hoge koorts de huisarts raadplegen.

Beleid Plukkebol

Kinderen met een RSV-infectie mogen naar Plukkebol komen tenzij:

  • het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.de verzorging te intensief is voor de pedagogisch medewerkers.
  • de infectie gepaard gaat met koorts vanaf 38,5 graden Celsius. Kinderen onder de 4 jaar dienen minimaal 24 uur koortsvrij te zijn, voordat zij weer naar Plukkebol mogen komen. Zo heeft het kind voldoende tijd gehad om te herstellen. Heeft een kind kort een uitschieter gehad in zijn/haar temperatuur rond de 38,5 graden Celsius, dan mag hij/zij worden gebracht zodra hij/zij koortsvrij is.

Opmerking

Omdat RSV zo vaak voorkomt als verwekker van gewone verkoudheid is contact met dit virus niet te vermijden. Ouders van kinderen met ernstige aangeboren longafwijkingen en ouders van kinderen die meer dan zes weken te vroeg geboren zijn, dienen wel contact op te nemen met de behandelend kinderarts over het verdere beleid.