Vijfde ziekte

Wat is het?

De vijfde ziekte is een besmettelijke infectieziekte veroorzaakt door een virus. De ziekte komt het meest voor bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Voor kinderen is het een onschuldige ziekte, maar infectie in de eerste helft van de zwangerschap kan het risico op een miskraam vergroten.

De verschijnselen zijn:

  • grote en kleine rode vlekken die beginnen in het gezicht en zich verspreiden over het hele lichaam.
  • de vlekken trekken na een week weg. Daarna kunnen de vlekken echter onder invloed van warmte, kou, inspanning of stress gedurende enkele weken steeds weer terugkomen voordat ze definitief verdwijnen.
  • lichte koorts
  • vaak is het kind nauwelijks ziekbij volwassenen kan ook pijn in de gewrichten optreden

Hoe krijg je het?

Het virus verspreidt zich via hoesten en niezen door kleine, in de lucht zwevende vochtdruppeltjes afkomstig uit de neus- en keelholte van het zieke kind. Kinderen met de vijfde ziekte zijn besmettelijk in de week voorafgaand aan de ziekte. Zodra de uitslag verschijnt, zijn ze niet besmettelijk meer.

Wat kun je als ouder doen?

Zorg voor een goede algemene hygiëne en ventileer de ruimte regelmatig.

Beleid Plukkebol

Kinderen met de vijfde ziekte mogen naar Plukkebol komen tenzij:

  • het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.
  • de verzorging te intensief is voor de pedagogisch medewerkers.de ziekte gepaard gaat met koorts vanaf 38,5 graden Celsius. Kinderen onder de 4 jaar dienen minimaal 24 uur koortsvrij te zijn, voordat zij weer naar Plukkebol mogen komen. Zo heeft het kind voldoende tijd gehad om te herstellen. Heeft een kind kort een uitschieter gehad in zijn/haar temperatuur rond de 38,5 graden Celsius, dan mag hij/zij worden gebracht zodra hij/zij koortsvrij is.

opmerking

Op het moment dat de diagnose gesteld wordt is het kind niet besmettelijk meer. Wel worden bij een bevestigd geval van de vijfde ziekte zwangere moeders en leid(st)ers geïnformeerd. Dit geldt ook voor ouders van kinderen met bloedziekten, omdat bij hen de ziekte ernstig kan verlopen. De vijfde ziekte kan gemakkelijk verward worden met andere ‘vlekjesziekten’. Daarom moet er voordat er verdere maatregelen worden genomen eerst door de GGD gecontroleerd worden of het echt om de vijfde ziekte gaat. Ongeveer 60% van de volwassenen heeft de ziekte in het verleden doorgemaakt en is er daardoor tegen beschermd. Eventueel kan door bloedonderzoek vastgesteld worden of iemand beschermd is.