Waterpokken

Wat is het?

Waterpokken is een besmettelijke infectieziekte die veroorzaakt wordt door een virus. De ziekte duurt ongeveer zeven dagen en geneest spontaan. Na genezing is men levenslang beschermd tegen waterpokken.

De verschijnselen zijn:

  • in het begin lichte koorts, hoesten, hoofdpijn.
  • na een paar dagen verschijnen kleine rode bultjes, waarop na 6 tot 12 uur blaasjes ontstaan die erg kunnen jeuken.
  • de blaasjes gaan open of drogen in. Er ontstaan korstjes, die na enige tijd afvallen.
  • waterpokken zie je vooral op de romp, gezicht, tussen de haren en in de mond.

Door het krabben kan er een infectie van de huid optreden.

Hoe krijg je het?

Het virus verspreidt zich via kleine, in de lucht zwevende vochtdruppeltjes afkomstig uit de neus- en keelholte van het zieke kind. Ook het vocht uit de blaasjes bevat virus. Waterpokken is besmettelijk vanaf een dag vóór het ontstaan van de blaasjes tot alle blaasjes zijn ingedroogd. De kans dat er al andere kinderen besmet zijn, voordat je ziet dat een kind waterpokken heeft, is zeer groot.

Wat kun je als ouder doen?

  • zorg voor een goede algemene hygiëne
  • voorkom krabben en houd de nagels kort
  • bij een infectie van de huid is het raadzaam de huisarts te raadplegen

Beleid Plukkebol

Kinderen met de waterpokken mogen naar Plukkebol komen tenzij:

  • de blaasjes zich bevinden op het gelaat en de handen en deze nog niet ingedroogd zijn. Plukkebol kiest hiervoor omdat de blaasjes open kunnen gaan en wondvocht vrijkomt. In de risico-inventarisatie gezondheid staat dat kinderen niet in contact mogen komen met het wondvocht van een ander kind.
  • het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.de verzorging te intensief is voor de pedagogisch medewerkers.
  • de waterpokken gepaard gaat met koorts vanaf 38,5 graden Celsius. Kinderen onder de 4 jaar dienen minimaal 24 uur koortsvrij te zijn, voordat zij weer naar Plukkebol mogen komen. Zo heeft het kind voldoende tijd gehad om te herstellen. Heeft een kind kort een uitschieter gehad in zijn/haar temperatuur rond de 38,5 graden Celsius, dan mag hij/zij worden gebracht zodra hij/zij koortsvrij is.

Opmerking

Waterpokken kan gevaarlijk zijn voor pasgeborenen als hun moeder de ziekte doormaakt in de dagen rond de geboorte. Daarnaast is er een kleine kans (minder dan 1%) op aangeboren afwijkingen als een zwangere vrouw in de eerste helft van de zwangerschap waterpokken krijgt. Omdat in Nederland vrijwel iedereen als kind waterpokken doormaakt en daarna levenslang beschermd is, komt het vrijwel nooit voor dat een vrouw tijdens de zwangerschap waterpokken krijgt. Ook kinderen met een verminderde afweer, die voor het eerst besmet worden met waterpokken, lopen het risico ernstig ziek te worden. Zij kunnen in aanmerking komen voor een behandeling met antistoffen als zij met een waterpokkenpatiënt in contact zijn geweest.