Wijzigen opvangdagen

Als jouw kind geplaatst wordt, geldt deze plaatsing qua opvangdagen voor de gehele periode dat jouw kind gebruikt maakt van ons kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang. Soms gebeurt het dat je deze opvangdagen structureel wilt veranderen. Het kan echter voorkomen dat Plukkebol deze wijziging niet (meteen) kan realiseren, daar de maximale capaciteit op sommige dagen reeds gerealiseerd is. Je komt dan terecht op een wachtlijst. Mocht er alsnog een plaats vrijkomen dan bekijkt Plukkebol wie in aanmerking komt voor deze plaats op basis van:

  • de activeringsdatum van de wachtlijst
  • de leeftijd van het kind (in verband met de evenwichtige leeftijdsopbouw van de groep)
  • de vrijgevallen en gewenste opvangdag(en).

Indien je meerdere kinderen hebt die van onze opvang gebruikmaken, dienen we in de regel voor alle kinderen de verandering mogelijk te kunnen maken, wat extra moeilijk kan zijn. Plukkebol geeft voorrang aan de uitbreiding van opvangdagen boven de wisseling van opvangdagen.

De complexiteit van het planningsproces maakt dus dat de volgorde op een wachtlijst niet bepalend hoeft te zijn wanneer jouw verzoek alsnog ingewilligd kan worden. Ons streven blijft steeds om jouw optimaal te informeren waar mogelijk en je zo snel als mogelijk uitsluitsel te geven.