Zieke kinderen

Kinderen die ziek zijn, hebben extra zorg, aandacht en rust nodig. Binnen de groepen op ons kindercentrum kunnen we deze extra’s onvoldoende bieden. Soms dient een kind thuis te blijven om besmetting van andere kinderen te voorkomen. In beide gevallen kan het kind niet op Plukkebol verblijven en dien je als ouder jouw kind thuis op te vangen of een gelijkwaardig alternatief te bieden. Pas als jouw kind voldoende hersteld en beter is, kan hij/zij weer naar Plukkebol. Het welbevinden van jouw kind staat hierbij steeds voorop.

Wanneer kan jouw kind niet naar Plukkebol, of moet het worden gehaald? 

 • Als jouw kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.
 • Als de verzorging te intensief is voor de pedagogisch medewerkers.
 • Als jouw kind blaasjes heeft waar wondvocht uitkomt waarmee andere kinderen mee in aanraking kunnen komen. Kinderen met waterpokken mogen daarom pas weer komen als de blaasjes ingedroogd zijn. 
 • Bij koorts van 38,5 graden Celsius of hoger. Kinderen onder de 4 jaar dienen nadat ze ernstig ziek zijn geweest, als dit gepaard is gegaan met hoge koorts, eerst 24 uur koortsvrij te zijn voordat zij weer naar Plukkebol mogen komen. 
 • Als je jouw kind paracetamol of een ander middel hebt toegediend dat de koorts onderdrukt. Lees de toelichting hieronder. 
 • Op last van de GGD. 

Gevaar paracetamol en koortsverlagende middelen in kindercentrum

Paracetamol en andere koortsverlagende middelen worden veel gebruikt en lijken ‘onschuldige’ medicamenten. Door het gebruik van deze medicamenten bestaat echter het risico dat symptomen onderdrukt worden, wat tot een foute inschatting kan leiden door onze pedagogisch medewerkers. Een kind kan ernstiger ziek zijn dan op grond van het gedrag verwacht zou worden.Het is absoluut niet toegestaan een kind koortsverlagende middelen te verstrekken en naar Plukkebol te brengen.

Ziek en betermelden

Bel de groep voor 09:15 uur als jouw kind ziek is. Wij horen graag wat jouw kind heeft. Meld je kind ook beter bij de groep voordat je hem/haar weer brengt.

Het is van belang dat je Plukkebol op de hoogte houdt. Stelt de huisarts of een specialist een diagnose, dan horen wij dat graag. Dit geldt in het bijzonder als er besmettingsgevaar is of was. Denk bijvoorbeeld aan (kinder)ziektes zoals Rode Hond en Kinkhoest. Zo kunnen wij als dit nodig is tijdig zwangere moeders en de ouders van kinderen met bijzonderheden informeren. In sommige gevallen dient Plukkebol ook de GGD te informeren.

Geneesmiddelovereenkomst

Als er gegronde medische redenen zijn en een kind medicijnen toegediend dient te krijgen tijdens zijn/haar verblijf in Plukkebol, wordt dit gedaan. Ouders dienen vooraf hiervoor een geneesmiddelovereenkomst in te vullen.

Wat als jouw kind in Plukkebol ziek wordt?

 • De pedagogisch medewerkers nemen telefonisch contact met je op om je te informeren en om te overleggen.
 • Als het even kan, kijken de medewerkers het nog even aan. Mogelijk knapt een kind op door het wat eerder te laten slapen of te laten rusten. Na het slapen kan dan opnieuw een inschatting worden gemaakt.
 • Is jouw kind te ziek dan dien je hem/haar binnen een uur te komen (laten) halen.
  Pedagogisch medewerkers consulteren altijd het locatiehoofd voordat besloten wordt of een kind moet worden opgehaald.
 • In Plukkebol wordt geen medicatie verstrekt om de koorts te onderdrukken.
 • Wanneer jouw kind de gehele dag op school is geweest en het goed heeft kunnen volhouden, gaan wij er in eerste instantie vanuit dat jouw kind ook op Plukkebol kan blijven. Is jouw kind dermate ziek en heeft de leerkracht de ouders echter niet kunnen bereiken, dan dient het kind alsnog opgehaald te worden. Hebben wij het idee dat het kind het niet volhoud om op Plukkebol te blijven, dan nemen we contact met je op voor overleg.

Bereikbaarheid ouders

Het is belangrijk dat je als ouder altijd te bereiken bent. Jouw kind kan ziek zijn geworden of een ongeval overkomen. In spoedeisende situaties gaan wij direct naar het ziekenhuis. Zorg dat je bereikbaar bent en dat je jouw gegevens bij Plukkebol actueel houdt. Het controleren en wijzigingen van telefoonnummers, adresgegevens, zorgverzekeraar, enzovoorts kun je doen via "Mijn Plukkebol"