Kosten 2012

Kinderopvangtoeslag 2012

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hanteert vanaf 2012 de volgende maatregelen om te bezuinigen op de kinderopvangtoeslag:

1. De maximum uurprijzen waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen krijgen, worden in 2012 bevroren op het niveau van 2011.  

  • hele dagopvang: € 6,36 per uur 
  • buitenschoolse opvang: € 5,93 per uur 

2. De kinderopvangtoeslag wordt vanaf 2012 gekoppeld aan de gewerkte uren;

  • voor hele dagopvang wordt 140% vergoed van het aantal werkuren van de minst werkende ouder,
  • voor de buitenschoolse opvang wordt dat 70%.

Deze maatregel geldt voor alle werkende ouders, dus ook voor zelfstandigen, die het aantal opgegeven werkuren aannemelijk zullen moeten kunnen maken. In tegenstelling tot reistijd, wordt ziekte, bijscholing en vakantie wel aangemerkt als gewerkte uren. Bij werkeloosheid wordt overigens een termijn van 3 maanden gehanteerd dat ouders hun recht op kinderopvangtoeslag behouden.

3. De toeslagtabel wordt zodanig aangepast dat alle gebruikers proportioneel naar hun huidige ouderbijdrage vanaf 2012 meer zullen gaan betalen.

4. Ouders kunnen alleen die uren na het uitgaan van school tot het moment van sluiting van de buitenschoolse opvang, opvoeren voor de kinderopvangtoeslag.