Kosten 2013

Kinderopvangtoeslag 2013

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft voor 2013 de volgende maatregelen aangekondigd om te bezuinigen op de kinderopvangtoeslag

1. De vergoeding gaat omlaag voor het eerste kind dat naar de kinderopvang gaat. Het eerste kind is het kind voor wie ouders de hoogste kinderopvangkosten hebben. Voor ouders met een gezamenlijk inkomen van €17.230 of lager gaat de toeslag voor het eerste kind niet omlaag. Ouders met een gezamenlijk inkomen van € 118.189 euro of meer krijgen geen vergoeding meer voor het eerste kind. Voor het tweede en volgende kinderen krijgen deze ouders wel kinderopvangtoeslag. De vergoedingspercentages voor het tweede en volgende kinderen zijn gelijk aan 2012.

2. De maximum uurprijzen waarvoor ouders een vergoeding kunnen krijgen, worden voor 2013 verhoogd (+1,55%). 

  • hele dagopvang: € 6,46 per uur 
  • buitenschoolse opvang: € 6,02 per uur