Kosten 2014

Kinderopvangtoeslag 2014

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft voor 2014 bekend gemaakt dat er € 175 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor de kinderopvangtoeslag. Dit bedrag is als volgt verdeeld:

1. € 50 miljoen zal worden ingezet om de toeslagpercentages voor inkomens tussen circa € 50.000 en € 105.000 te verhogen. 

2. € 50 miljoen zal worden ingezet om een vaste voet te herintroduceren in de eerste kindtabel. De vergoedingspercentages voor het tweede en het volgende kind zijn gelijk aan 2013.

3. € 75 miljoen komt ten goede aan de verhoging van de maximum uurprijzen waarvoor ouders een vergoeding kunnen krijgen. De 2014 maximum uurprijzen zijn als volgt:  

  • hele dagopvang: € 6,70 per uur 
  • buitenschoolse opvang: € 6,25 per uur 

Informeer de Belastingdienst

Vergeet niet de Belastingdienst te informeren over onze nieuwe uurprijzen en de gewijzigde opvanguren vanaf 1 januari 2014 in verband met de verruiming van onze openingstijden! Veel Plukkebol ouders hebben inmiddels een voorlopige beschikking ontvangen, maar deze is gebaseerd op de 2013 situatie en daarmee niet correct.