Cornelis Musiusschool

CM schoolDe Cornelis Musiusschool gaat een mooie toekomst tegemoed. De kinderen krijgen een prachtig nieuw schoolgebouw. Er is plek voor moestuinen en groen. Eigen-wijs en wereldwijs opgroeien en leren. Een school die een goede relatie heeft met ouders en die hen ontzorgt. Zo kun je met een gerust hart naar je werk of andere activiteiten doen als je kind op school is. 

Als Plukkebol zijn wij trots om partner te zijn bij dit bijzondere project. Het is ons voornemen een buitenschoolse opvang in het schoolgebouw te vestigen. We zullen er veel op uit gaan met de kinderen en een breed activiteitenaanbod bieden. De kinderen zelf worden actief betrokken bij het samenstellen van het programma. Bovendien is er alle ruimte om even bij en tot rust te komen na een schooldag. Plof lekker op de bank met een stripboek. 

Op dit moment onderzoeken wij of er ouders zijn die nu al gebruik willen maken van onze bso aan de Rotterdamseweg bij hockeyclub Hudito. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn, kunnen wij de kinderen bij de Cornelis Musiusschool ophalen. Deze bso locatie heeft een vuurplek, creatieve activiteiten, een kinderkookcafe en een breed sportief aanbod. 

Plukkebol kent één bso pakket voor het hele jaar na school en in de schoolvakanties. We zijn gesloten op officiële feestdagen, tussen kerst en oud & nieuw en de dag na Hemelvaart. De rest van het jaar zijn wij open van 14:00 uur tot 18:30 uur en in de schoolvakanties en tijdens studiedagen van 07:30 uur tot 18:30 uur. 

Wil je inzichten in de kosten van onze bso en weten wat je terugkrijgt van de overheid, vul dan onze rekenmodule in.