Korting Hudito

Kinderen die dit willen, kunnen lid worden van Hudito. Voordat de training begint, brengt een medewerker van Plukkebol de kinderen naar de trainer van het team. Kinderen volgen de training en worden daarna weer opgehaald. Met de oudste kinderen wordt de afspraak gemaakt dat ze zelfstandig van en naar de training gaan. Plukkebol geeft per seizoen per kind maar liefst € 120 korting op de jaarcontributie van Hudito. 

Voorwaarden Hudito korting

  • Benjamins, F-, E-, D-jeugd: € 120 per seizoen, oftewel € 10 p/maand. Je ontvangt de korting verwerkt op de Plukkebol maandfactuur.
  • De korting geldt op alle doordeweekse dagen, gedurende de maanden dat jouw kind gebruikmaakt van onze buitenschoolse opvang op de locatie Rotterdamseweg. 
  • De korting geldt ook indien de Hudito training plaatsvindt op een dag dat jouw kind niet gebruikmaakt van Plukkebol (bijvoorbeeld: jouw kind gaat naar Plukkebol op dinsdag en woensdag en de Hudito training is op donderdag).
  • Het kortingstarief geldt vooralsnog t/m 30 juni 2023. De korting wordt elk seizoen opnieuw vastgesteld en uiterlijk eind mei gecommuniceerd. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan ontvangen kortingen in het verleden.
  • De korting wordt naar rato toegepast vanaf de eerstkomende maand nadat je als ouder hebt aangetoond dat jouw kind lid is van Hudito en de contributie volledig voldaan is. Het lidmaatschap van Hudito kun je aantonen door een uitdraai van de lidmaatschap status te maken en die naar Plukkebol te sturen (via jouw inlogcode op 'Mijn Hudito').

Heb je nog vragen of zou je al voor de Hudito korting in aanmerking willen komen, neem dan contact met ons op.