Corona protocol Anor Ezan Zebijn

Versie 08-02-2021

Voor ouders met kinderen op de groepen Anor, Ezan en Zebijn

Doel

Kans op verspreiding van het Corona virus in Plukkebol zo veel mogelijk beperken door zo min mogelijk volwassenen tot het pand toe te laten en hen hier zo kort mogelijk te laten verblijven.

Kinderen zijn buiten op de grote speelplaats 

 1. Ga naar het tuinhek net iets voorbij de hoofdingang.
 2. Meld je bij de pedagogisch medewerker, zij staat bij het hek.
 3. De pedagogisch medewerker brengt het kind naar de ouder.
 4. De overdracht is kort en bondig, wanneer er bijzonderheden zijn wordt er met je gebeld.
 5. Houd 1,5 meter afstand tot andere volwassenen.
 6. Maximaal 1 volwassene per gezin.

Kinderen zijn in het gebouw: 

 1. Ga naar het tuinhek net iets voorbij de hoofdingang.
 2. Meld je bij de tuindeur van de groep en blijf buiten. 
 3. Wij nemen jouw kind van je aan of andersom. 
 4. De overdracht is kort en bondig, wanneer er bijzonderheden zijn wordt er met je gebeld.
 5. Houd 1,5 meter afstand tot andere volwassenen.
 6. Maximaal 1 volwassene per gezin.

Ouders mogen niet naar de opvang komen als:

 1. Je terugkomt uit een gebied in het buitenland met de kleurcode oranje of rood.
 2. Je zelf verkoudheidsklachten hebt.
 3. Jij of een gezinslid positief getest is op Corona.
 4. Als je een Coronatest hebt ondergaan en je in afwachting bent van de uitkomst van de test.

Wanneer mogen kinderen wel of niet naar de opvang komen? 

Raadpleeg hiervoor de beslisboom 

Naar beslisboom in Nederlands en Engels

Meer informatie?

Het uitgebreide protocol waar bovenstaande regels uit afgeleid zijn, vind je in de Plukkebol OuderApp onder de knop "mijn locatie".