Corona protocol Kigo & Kigo+

Versie 16-04-2021

Voor ouders met kinderen op de groepen Kigo en Kigo+

Doel

Kans op verspreiding van het Coronavirus in Plukkebol zo veel mogelijk beperken door zo min mogelijk volwassenen tot het pand toe te laten en hen hier zo kort mogelijk te laten verblijven.

Heropening bso per maandag 19 april 2021

Voor de heropening is het "locatie-specifiek plan heropening BSO" gemaakt. Dit vind je in de Plukkebol OuderApp onder "mijn vestiging". De belangrijkste zaken op een rijtje: 

 1. Dagen ruilen en/of extra dagen kopen is in de week van 19 april niet mogelijk op de buitenschoolse opvang. 
 2. De groepssamenstelling blijft ongewijzigd. 
 3. Groepen worden zo min als mogelijk samengevoegd. 
 4. We zorgen dat we veel naar buiten gaan met de kinderen. 
 5. (Inval) medewerkers werken zo veel mogelijk op dezelfde groep.
 6. Op de Raamstraat worden extra ruimtes in de Wending ingezet. 
 7. De luchtkwaliteit in de binnenruimtes worden extra gemonitord. In elke ruimte
  hangen sensoren die dit meten. Als de kwaliteit niet goed is, kan snel worden ingegrepen. 
 8. Extra ventileren door ramen te openen en de luchtbehandelingsinstallatie maximaal te laten draaien.   

Halen en brengen

Kinderen zijn in de speeltuin

 1. Als je kind in de speeltuin is, kun je het daar zelf halen.  
 2. De overdracht is kort en bondig, wanneer er bijzonderheden zijn, nemen we contact met je op.
 3. Maximaal 1 volwassene per gezin.
 4. Houd 1,5 meter afstand tot andere volwassenen.

Kinderen zijn in het gebouw 

 1. Meld je niet bij de hoofdingang maar voor:
 2. Kigo: bij de zijingang van de Wending (bij invalide parkeerplaats aan de Raamstraat). Klop even op de deur als deze gesloten is. 
 3. Kigo+: bij de tweede tuindeur in de speeltuin
 4. Wacht buiten.
 5. Je kind wordt naar buiten gebracht. 
 6. De overdracht is kort en bondig, wanneer er bijzonderheden zijn, nemen we contact met je op.
 7. Maximaal 1 volwassene per gezin
 8. Houdt 1,5 meter afstand tot andere volwassenen.

Ouders mogen niet naar de opvang komen als:

 1. Je terugkomt uit een gebied in het buitenland met de kleurcode oranje of rood.
 2. Je zelf verkoudheidsklachten hebt.
 3. Jij of een gezinslid positief getest is op Corona.
 4. Je een Coronatest hebt ondergaan en je in afwachting bent van de uitkomst van de test.

Wanneer mogen kinderen wel of niet naar de opvang komen? 

Raadpleeg hiervoor de beslisboom (Nederlands en Engels)

Het sluiten van scholen/klassen

Onder schooltijd is school zelf verantwoordelijk voor het opvangen van de kinderen. Bij calamiteiten springt Plukkebol onder normale omstandigheden bij. Nu in deze coronatijd is dat helaas niet haaIbaar. Kinderen kunnen op de reguliere bso tijd gebracht worden (dit is het tijdstip waarop de school normaal uitgaat). Eea dient echter altijd in overleg met de groep te gebeuren, daar medewerkers mogelijk nog niet aanwezig zijn in verband met het uit school ophalen van andere kinderen.

Meer informatie?

Het uitgebreide protocol waar bovenstaande regels uit afgeleid zijn, vind je in de Plukkebol OuderApp onder de knop "mijn locatie".