extra bericht BSO

Maandag 11-12-2017 11:12 uur

Dit bericht is bijgewerkt om 14:00 uur

Vanwege de sneeuwval en plaatselijke bevriezing van de wegen is geïnventariseerd welke routes naar de bso locaties wel of niet verantwoord zijn. Een deel van de kinderen wordt op een andere plek opgevangen dan normaal. Het gebruik van de Stints is beperkt en besloten is een deel van de kinderen lopend uit school te halen. 

De kinderen van Plukkebol locatie Rotterdamseweg worden opgevangen op andere locaties. Dit is deels op Plukkebol locatie Raamstraat en deels bij basisschool Het Spectrum.

Waar de kinderen vanmiddag verblijven en zijn op te halen?  

Delftsche Schoolvereeniging ophalen bij  Plukkebol Raamstraat 65
Delftse Montessorischool ophalen bij Plukkebol Raamstraat 65
Freinetschool  ophalen bij Plukkebol Raamstraat 65
Gabriëlschool  ophalen bij Plukkebol Raamstraat 65
Max Havelaarschool ophalen bij Plukkebol Raamstraat 65
Meander, de ophalen bij  Het Spectrum,  Florijnstraat 5
Oostpoort ophalen bij Plukkebol Raamstraat 65
Prins Mauritsschool ophalen bij Plukkebol Raamstraat 65
Spectrum, het ophalen bij Het Spectrum,  Florijnstraat 5
Triangel ophalen bij Het Spectrum,  Florijnstraat 5