Inzet Stint en alternatief vervoer

Met ingang van 2 oktober 2018 hebben we als Plukkebol het vervoer per Stint gestaakt. Via deze pagina houden we je op de hoogte van het alternatieve vervoer van school naar onze buitenschoolse opvang. 

Vrijdag 5 oktober 2018 12:27 uur

Het is voor kinderen van de Meander en de Triangel weer mogelijk om op donderdag begeleid te fietsen naar de locatie Rotterdamseweg. 

Zie voor de actuele status tevens de berichtgeving op dinsdag 2 oktober.

Woensdag 3 oktober 2018 11:18 uur

Laatste update 14:00 uur (3 oktober 2018)

Het is ons gelukt om het begeleid fietsen op een aantal routes weer doorgang te laten vinden. Inzet is het begeleid fietsen op alle routes, waar we dat voorheen deden, te hervatten. We houden je op de hoogte via deze pagina. 

Zie voor de actuele status tevens de berichtgeving op dinsdag 2 oktober. 

Dinsdag 2 oktober 2018 10:40 uur BSO Rotterdamseweg 

Laatste update: 12:27 uur (5 oktober 2018)

Vervoer van school naar onze bso op de Rotterdamseweg is alsvolgt geregeld: 

Fietsers onder begeleiding naar de locatie Rotterdamseweg

Begeleid fietsen kan in veel gevallen doorgaan. Laat op de momenten dat dit kan je kind zoals normaal op de fiets komen. Op de volgende ritten (zie onderstaande schema) is begeleid fietsen helaas niet mogelijk. In dat geval gaat jouw kind mee met de Plukkebol auto of bus. Fietsen blijven achter op de schoollocatie.  

maandag

geen beperkingen

dinsdag 

geen beperkingen 

woensdag 

geen begeleid fietsen vanaf de Meander 

donderdag 

geen beperkingen 

vrijdag 

geen beperkingen 

Fietsers zelfstandig naar de locatie Rotterdamseweg

Kinderen die normaal zelfstandig naar de bso fietsen, dienen wel te fietsen. 

Vervoersoverzicht naar de locatie Rotterdamseweg

Triangel 

auto en/of busje

Oostpoort 

auto en/of busje

Meander 

auto en/of busje

Spectrum 

auto en/of busje

Plukkebol heeft grote auto's voor 6 inzittenden en een bestuurder en busjes voor 8 inzittenden en een bestuurder. Deze worden bestuurd door pedagogisch medewerkers met een rijbewijs. In gevallen dat medewerkers geen ervaring hebben met het rijden in een wat grotere auto of een busje krijgen zij eerst een instructie les van een ervaren collega, voordat zij met kinderen de weg opgaan. 

Dinsdag 2 oktober 2018 10:15 uur BSO Raamstraat 

Laatste update 16:45 uur (2 oktober 2018)

Vervoer van school naar onze bso op de Raamstraat is alsvolgt geregeld:

Fietsers onder begeleiding naar de locatie Raamstraat

Er zijn geen medewerkers die met kinderen kunnen fietsen. Voor deze kinderen worden busjes of auto's ingezet. 

Op de rit van de Max Havelaar naar Plukkebol Raastraat is begeleidfietsen wel mogelijk op maandag, dinsdag en donderdag. Laat je kind op deze dagen op de fiets komen.

Fietsers zelfstandig naar de locatie Raamstraat

Kinderen die normaal zelfstandig naar de bso fietsen, dienen wel te fietsen. 

Vervoersoverzicht naar de locatie Raamstraat

Max Havelaar 

busje

Oostpoort 

auto

DSV

auto en/of busje

Freinet Margriet

lopend 

Freinet Libel 

lopend

Freinet Hugo

lopend

Gabriël 

lopend 

Montessori 

lopend

Plukkebol heeft grote auto's voor 6 inzittenden en een bestuurder en busjes voor 8 inzittenden en een bestuurder. Deze worden bestuurd door pedagogisch medewerkers met een rijbewijs. In gevallen dat medewerkers geen ervaring hebben met het rijden in een wat grotere auto of een busje krijgen zij eerst een instructie les van een ervaren collega, voordat zij met kinderen de weg opgaan.

Dinsdag 2 oktober 2018 08:30 uur

Alternatief vervoer is geregeld. We informeren je later vanochtend hoe het vervoer er uit zal zien. 

Maandag 1 oktober 2018 

Rond de klok van 17:00 uur vernemen wij uit de media dat Minister Van Nieuwenhuizen de Stints uit voorzorg verboden heeft op de openbare weg. In het persbericht van het Ministerie lezen wij het volgende: 

"De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft vandaag minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) geïnformeerd over de eerste voorlopige resultaten van het onderzoek naar de Stint. Deze wijzen op potentiële veiligheidsrisico’s. De minister besluit op basis van deze nieuwe informatie uit voorzorg de Stint te schorsen. Dit houdt in dat Stints per 2 oktober 00.00 uur niet meer zijn toegestaan op de openbare weg".

Voor Plukkebol betekent dit dat wij per direct het vervoer per Stint staken. De voorbereidingen voor alternatief vervoer zijn in volle gang. 

Zaterdag 29 september 2018

Alle Stints in Nederland krijgen uit voorzorg een extra onderhouds- en controlebeurt van de leverancier. Afgelopen week waren de Plukkebol Stints aan de beurt. Op beide bso locaties zijn de Stints volledig nagelopen en getest op hun werking en veiligheid. Alles werkt naar behoren.  

Maandag 24 september 2018

Om zeker te zijn dat de bedieningsfuncties van de Stint werken, heeft de leverancier een ‘kwaliteits- en veiligheidschecklist’ opgesteld. Met deze checklist kan je als opvanglocatie zelf de Stint nalopen op verschillende punten. Alle Stints worden vandaag, voordat zij op vervoer gaan, door Plukkebol gecontroleerd aan de hand van deze checklist. Alleen de Stints die op alle punten voldoen zullen wij inzetten in het vervoer.  

Daarnaast zal de leverancier de Stint binnenkort controleren op veiligheidspunten en preventief onderdelen vervangen. Vanaf maandag 24 september 2018 zal de leverancier beginnen met deze extra controles bij alle 3.500 Stints die er op dit moment in Nederland rondrijden.

Donderdag 20 september 2018

Vandaag bereikt ons het vreselijke nieuws dat een aantal kinderen in Oss betrokken is geraakt bij een dodelijke botsing tussen een trein en een elektrische bakfiets. Op dit moment wordt de exacte oorzaak van het ongeluk onderzocht.
Ook Plukkebol gebruikt elektrische bakfietsen, oftewel Stints, voor het vervoer van kinderen. Graag laten we je weten dat wij (ook vandaag) in nauw contact staan met de leverancier en dat alle Stints recent een jaarlijkse onderhoudsbeurt hebben gehad. Tevens is er vanochtend een extra remtest uitgevoerd en vastgesteld dat er geen bijzonderheden zijn.

Een elektrische bakfiets is een door de RDW wettelijk toegestaan vervoersmiddel. Het gebruik ervan is opgenomen in ons vervoersprotocol. Hierin staan regels voor gebruik, veiligheid, verantwoordelijkheden, routes en het houden aan verkeersvoorschriften. Alle medewerkers die een Stint besturen, hebben daarnaast vooraf een praktische training gehad.

Na overleg met onder andere de voorzitters van de Oudercommissie heeft Plukkebol besloten de Stint vooralsnog te blijven gebruiken. Vanzelfsprekend zullen wij nauwlettend het onderzoek en verdere berichtgeving volgen en waar nodig je opnieuw informeren.