Wet IKK

Met ingang van 1 januari 2019 worden er een aantal kwaliteitseisen vanuit de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) doorgevoerd. Het betreft een aanpassing van de BKR (beroepskracht-kind-ratio) en de verplichte aanstelling van een pedagogisch beleidsmedewerker/coach. 

BKR 0-jarigen

Met ingang van 1 januari 2019 verandert de BKR voor 0-jarigen. Vanaf dan mag een medewerker op de babygroep nog maar drie in plaats van vier 0-jarigen onder zijn/haar hoede nemen. Voor een optimale in- en doorstroming van het aantal kinderen, kiest Plukkebol ervoor de babygroepen te vergroten en hiermee de extra personeelskosten deels te compenseren door extra inkomsten. De wijziging van de BKR 0-jarigen leidt op de hele dagopvang tot een extra stijging van de personeelskosten van 10,53%.

BKR 7-plussers

Met ingang van 1 januari 2019 verandert ook de BKR voor 7-plussers. Vanaf dan mag een medewerker op de buitenschoolse opvang elf in plaats van tien kinderen onder zijn/haar hoede nemen als de groep samengesteld is uit kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar. Indien de groep alleen uit 7-jarigen of oudere kinderen bestaat, wordt de BKR 1:12. De wijziging van de BKR 7-plussers leidt op de buitenschoolse opvang tot een daling van de personeelskosten van 2,70%

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Naast de BKR-maatregelen is er voor 2019 een kosteneffect te verwachten van de verplichte aanstelling van een pedagogisch beleidsmedewerker/coach. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft Ayit Consultancy laten berekenen dat het kosteneffect hiervan wordt geschat op 1,2% voor organisaties met gemiddeld grote locaties (waaronder Plukkebol). 

Genoemde eisen leiden tezamen met de overeengekomen CAO tot een aanzienlijke stijging van de personeelskosten, de belangrijkste kostenpost in de kinderopvang.