Peuterplusprogramma

Op de locatie van Embdenstraat is een speciaal peuterplusprogramma voor de 8 oudste kinderen van beide peutergroepen. Per dag is er een activiteitenvorm die per maand rouleert. De wekelijkse uitstapjes zijn op wisselende dagen. Zo komen alle peuterplussers aan bod. Het programma hangt op het bord van de groep.