Afwijkende schooltijden en ophaalplekken

BakfietsGeef het ons tijdig door als de school of klas van jouw kind afwijken in ophaaltijd of ophaallocatie. Plukkebol kan in zo’n geval tijdig onderzoeken of het mogelijk is jouw kind op te halen. Je helpt ons hiermee het vervoer van school naar de bso goed, veilig en zonder onnodig tijdsverlies te laten verlopen.

Plukkebol houdt de vaste schooltijden en -locatie aan voor het ophalen van de kinderen. Op studiedagen die opgenomen zijn in de schoolgids is Plukkebol de gehele dag open.

Nu merken wij in de praktijk dat scholen wel eens afwijken van ophaaltijd en soms ook kiezen voor een andere ophaallocatie. Denk aan een sportdag of een schoolreisje. Soms is dit ruim van te voren bekend, maar dit wordt ook wel eens kort van te voren gecommuniceerd aan ouders. Help ons door deze informatie zo snel als mogelijk aan Plukkebol door te geven via info plukkebol.nl

In afwijkende situaties proberen wij altijd een oplossing te bieden. In de meeste gevallen lukt ons dit ook. Mocht het echt niet mogelijk zijn, dan ben je als ouder zelf verantwoordelijk voor het vervoer van school naar de bso.

Alvast bedankt voor jouw medewerking!