Coronaprotocol en het open houden van groepen

Op vrijdag 12 november jl. zijn op een persconferentie nieuwe coronamaatregelen aangekondigd die in zijn gegaan per zaterdag 13 november.

Plukkebol baseert haar Coronaprotocol altijd op het landelijk voorbeeldprotocol van het ministerie SZW waar de kinderopvang onder valt. Op dit moment is een update van dit voorbeeldprotocol nog niet voor handen. Vrijwel zeker is dat in de nieuwe versie een mondkapjesplicht zal gelden voor ouders. Uit pedagogische overweging is deze plicht er niet voor medewerkers. Vooruitlopend op het nieuwe landelijk protocol voeren wij per direct de mondkapjesplicht in voor ouders in onze gebouwen. De 1,5 meter afstand houden, gold al en blijft gelden.

Zodra een update van het landelijk protocol beschikbaar is, zal Plukkebol haar protocol bijstellen en ouders en medewerkers hierover informeren. Mogelijk zijn er nog meer aanvullende maatregelen.  

In ons nieuwsbericht van 12 oktober jl. vroegen wij ouders om toestemming hun kind incidenteel op te mogen vangen in een 2e stamgroep. Dit om zo goed als mogelijk om te kunnen gaan met de uitval van collega’s door Corona in combinatie met de personeelskrapte waar de sector mee te maken heeft. Het is overweldigend te zien hoeveel ouders deze toestemming inmiddels verleend hebben. Dat helpt ons enorm. Uiteraard respecteren wij het ook als ouders deze toestemming niet hebben gegeven. In hetzelfde nieuwsbericht gaven wij aan dat het sluiten van groepen bij Plukkebol nog niet aan de orde is. Vooralsnog blijft onze inschatting hierover ongewijzigd. Toch zien wij bij andere organisaties om ons heen dat groepen en soms hele locaties gesloten moeten worden, omdat bijvoorbeeld de helft van het aantal medewerkers ziek is door Corona. Als dit ook bij Plukkebol in deze grote aantallen zich voordoet, komt ook onze bedrijfsvoering in gevaar en zullen we helaas genoodzaakt zijn tot soortgelijke maatregelen over te gaan. Uiteraard doen wij onze uiterste best dit te voorkomen en de opvang open te houden. Mocht het toch zo ver komen, zullen we je vooraf informeren en in het meest ongewenste geval je op de dag zelf verzoeken je kind te komen halen. We hopen dat het zover niet zal komen.

Meer over het Corona protocol