Coronavirus en kinderopvang

Een mandje per kind met persoonlijk spullenFor an English translation follow this link

Huidige Coronamaatregelen worden verlengd

31-03-2020

De overheid heeft bekend gemaakt dat alle Coronamaatregelen worden verlengd tot en met dinsdag 28 april 2020. In de week vóór 28 april wordt beoordeeld wat er voor de periode daarna nodig is.

  • Kinderopvang en dus ook Plukkebol blijft dicht tot en met 28 april 2020 met uitzondering voor de kinderen van ouders in cruciale beroepen (noodopvang).
  • Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep heeft of in een vitaal bedrijf werkt, verzoekt de overheid om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kunnen ouders toch een beroep doen op de noodopvang.
  • Plukkebol biedt noodopvang aan op de locatie Raamstraat 65 te Delft. Deze locatie is geopend vanaf 07:30 uur, ook voor de buitenschoolse opvang. De andere Plukkebol locaties zijn gesloten.
  • BSO ouders die gebruikmaken van noodopvang, wordt gevraagd hun kinderen naar Plukkebol te brengen. Zelfs indien school opvang verzorgt, worden kinderen daar niet na schooltijd opgehaald.
  • Ouders die hun kinderen tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening betaald hebben, krijgen hun eigen bijdrage terug (compensatieregeling). Dit geldt ook voor ouders die gebruikmaken van noodopvang.
  • BOinK (Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang) heeft 10 veelgestelde vragen over de compensatieregeling opgesteld.

Archief

Voorgaande berichten over het Coronavirus en kinderopvang