Coronavirus en kinderopvang archief

Actueel overzicht

Ook BSO volledig open en einde noodopvang

08-06-2020

De bso is vanaf 8 juni 2020 weer volledig open. De kinderen kunnen vanaf nu op hun reguliere dagen en tijden op de bso terecht. Ruilen en het afnemen van extra dagen is eveneens weer mogelijk. 

Op 8 juni 2020 stopt de noodopvang, omdat de scholen, kinderdagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang weer volledig open zijn. 

Geef door wanneer jij gebruik wilt maken van BSO van 1-7 juni 2020!

20-05-2020

Om ook voor de 1e week van juni een betrouwbare bso planning te maken, vragen we jou uiterlijk maandag 25 mei 2020 voor 12:00 uur via het formulier op “Mijn Plukkebol” kenbaar te maken wat jouw bso-wensen zijn voor de periode van 1 t/m 7 juni 2020. Communiceer uitsluitend via dit formulier. Uiterlijk woensdag 27 mei 2020 ontvang je een bevestiging van ons of je op de gewenste dagen plek hebt op de bso. Ruilen op de bso blijft niet mogelijk tot 8 juni 2020.

Plukkebol bso: vanaf 8 juni geheel open

De Rijsoverheid heeft bekend gemaakt dat de basisscholen en daarmee ook de bso vanaf 8 juni geheel open gaan. Alle bso kinderen zijn vanaf dan weer welkom op de contractueel overeengekomen dagen. Wij halen de kinderen van school op de reguliere tijden.

Regels vastgesteld door de Rijksoverheid blijven gelden tot 8 juni 2020

Graag wijzen we je op de bso restricties opgelegd door de Rijksoverheid die gelden tot 8 juni 2020:

 1. Jouw kind kan enkel terecht op de bso op de dagen dat hij/zij naar school gaat;
 2. én dan slechts maximaal het aantal middagen als contractueel is overeengekomen. 

Update protocol maatregelen Corona

De 1,5 meter protocollen zijn geëvalueerd en aangepast in nauw overleg met medewerkers en de oudercommissie. De wijzigingen zijn rood gemarkeerd. In de loop van volgende week zijn ook de Engelse updates beschikbaar.  

Plukkebol weer open: welkom allemaal!

15-05-2020

Afgelopen maandag ging Plukkebol weer open voor alle kinderen. Het kinderdagverblijf in zijn geheel en de bso gedeeltelijk. We kunnen terugkijken op een goed verlopen eerste week. Opvallend is hoe snel de meeste kinderen weer in het ritme zitten. Op de babygroepen hadden we daar soms iets meer tijd voor nodig, maar ook daar ging het snel goed. Kinderen waren zichtbaar blij om met andere kinderen te kunnen spelen en de gebruikelijke activiteiten en rituelen weer op te pakken met hun pedagogisch medewerkers.

De 1,5 meter protocollen pakken goed uit in de praktijk. Het halen en brengen van de kinderen verloopt goed. Het is soms wel nog een beetje wennen. Toch 2 kleine punten die we graag extra onder jouw aandacht brengen:

 1. kom met maximaal 1 volwassene jouw kind(eren) halen en brengen.
 2. kom je tussen 09:30 uur en 16:30 uur, bel dan naar de groep en stem je bezoek even af met de pedagogisch medewerkers.

Ruilen op het kinderdagverblijf is weer mogelijk

Ruilen op het kinderdagverblijf was in de eerste week niet mogelijk. Nu wij goed ingewerkt zijn op de nieuwe protocollen, staan wij het ruilen van opvangdagen wel weer toe in het kinderdagverblijf. Dit kan in overleg met de groep en is mogelijk als er een plek beschikbaar is en de groepsomstandigheden dit toelaten.

Ruilen op de BSO kan niet

Ruilen op de bso is vooralsnog niet mogelijk. Deels door de complexiteit van de planning op dit moment en deels ook omdat de regels van de Rijksoverheid dit niet toestaan.

Noodopvang: per e-mail aanvragen

Heb je noodopvang nodig, dien dan een verzoek hiertoe in bij Plukkebol via noodopvang plukkebol.nl  

Bso vanaf 1 juni 2020

Wij hebben in kaart welke kinderen we op welke dagen van school moeten halen in de maand mei 2020. Op woensdag 20 mei aanstaande verwachten wij dat de Rijksoverheid een besluit neemt over de periode vanaf 1 juni 2020 tot aan de zomervakantie. Hierna zullen we je informeren over deze periode.  

Jaarlijkse activiteiten

Vanwege de coronamaatregelen hebben we helaas moeten besluiten een aantal jaarlijkse activiteiten te laten vervallen. Het gaat om activiteiten waardoor meer mensen samenkomen dan strikt noodzakelijk is in het kader van het bieden van kinderopvang. De volgende activiteiten gaan helaas niet door:

 1. Plukkebol zomerfeest kdv
 2. Plukkebol zomer BBQ
 3. Plukkebol zomerkamp bso

De activiteiten die wel doorgaan, zullen aangepast worden aan de protocollen die gelden.

Protocol maatregelen Corona

06-05-2020

Vanaf 11 mei 2020 gelden onderstaande protocollen. Wij vragen je deze goed door te nemen voordat je jouw kind brengt. 

Geef door wanneer jij gebruik wilt maken van BSO vanaf 11 mei 2020!

01-05-2020

De informatievoorzieningen van de meeste basisscholen is helaas onvoldoende voor Plukkebol om er een betrouwbare bso planning op te baseren. Daarom vragen we jou uiterlijk zondag 3 mei 2020 voor 23:59 uur via een formulier op “Mijn Plukkebol” kenbaar te maken wat jouw bso-wensen zijn voor de periode van 11 mei t/m 29 mei 2020. Mocht je ons al eerder geïnformeerd hebben, vragen we je toch opnieuw jouw wensen via het speciale formulier door te geven. Communiceer uitsluitend via dit formulier.

Regels vastgesteld door de Rijksoverheid

Er zijn restricties opgelegd door de Rijksoverheid. De bso blijft formeel gezien gesloten.

 1. Jouw kind kan enkel terecht op de bso op de dagen dat hij/zij naar school gaat;
 2. én dan slechts maximaal het aantal middagen als contractueel is overeengekomen. 

Planning en bevestiging

Plukkebol doet haar uiterste best om alle kinderen van school te halen. Uiterlijk woensdag 6 mei 2020 ontvang je per e-mail een bevestiging van ons of je op de gewenste dagen plek hebt op de bso.

Noodopvang bso

Ben je ouder met een cruciaal beroep, geef dan alleen jouw wensen door op basis van de regels van de Rijksoverheid. Heb je daarbuiten noodopvang nodig, dan kun je een verzoek hiertoe indienen bij Plukkebol via noodopvang plukkebol.nl Graag wijzen we je erop dat ook de scholen een regeling hebben voor noodopvang.

Ruilen in het kinderdagverblijf (jonger broertje/zusje)

Tot nader bericht is het ruilen van opvangdagen in het kinderdagverblijf niet mogelijk. De invoering van de 1,5 meter protocollen en het faciliteren van de noodopvang, die doorloopt, maakt het ruilen vooralsnog niet mogelijk.

Compensatieregeling

De compensatieregeling eigen bijdrage voor ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, wordt door de Rijksoverheid voortgezet, omdat ouders nog niet volledig volgens hun contract gebruik kunnen maken van de opvang.

Geef nu de dagen door waarop je kind naar school gaat en je bso wenst 

Voorbereiding op opening Plukkebol vanaf 11 mei 2020 

30-04-2020

We zijn druk met het treffen van de voorbereidingen om weer open te gaan vanaf maandag 11 mei 2020. Het kinderdagverblijf gaat in zijn geheel open en de bso gaat gedeeltelijk open. De noodopvang voor ouders in cruciale beroepen zal doorlopen.  

Bso open op dagen dat je kind naar school gaat

In lijn met de regels van de Rijksoverheid zal de bso per 11 mei 2020 kinderen opvangen op de dagen dat zij naar school gaan. Helaas zijn wij als Plukkebol bso niet of nauwelijks door de scholen betrokken bij het maken van hun plannen voor de periode vanaf 11 mei 2020. Dit geeft organisatorische problemen. Als bso moeten wij tijdig weten op welke dagen en tijden we de kinderen van school moeten ophalen. Om er zeker van te zijn dat wij over de juiste informatie beschikken, zullen wij als Plukkebol rechtstreeks bij jou als ouder een uitvraag doen over de dagen waarop je kind straks naar school gaat en opvang gewenst is. Meer informatie hierover volgt via onze digitale nieuwsbrief vóór dit weekend.

Noodopvang 

De noodopvang zal ook na 11 mei 2020 doorlopen voor ouders in cruciale beroepen. Dit zal na overleg en bij beschikbaarheid zoveel als mogelijk binnen Plukkebol gebeuren. Voor schoolgaande kinderen is er ook de mogelijkheid om noodopvang te krijgen via hun school. De gemeentes zijn verantwoordelijk voor de noodopvang in hun steden. Mocht Plukkebol geen plek hebben, dan kan door de gemeente verwezen worden naar andere kinderopvangorganisaties die wel beschikbaarheid hebben. Heb je noodopvang nodig, dan kun je een verzoek hiertoe indienen bij Plukkebol via noodopvang plukkebol.nl

1,5 meter protocol

Belangrijk is het 1,5 meter protocol dat opgesteld is voor de branche kinderopvang (kinderdagverblijf en bso) en dat door iedere locatie ingevuld moet worden om aan te sluiten bij de specifieke omstandigheden. In de week vóórdat we opengaan, zullen we je informeren over dit protocol per locatie en type opvang.

Aanpassing Coronamaatregelen: Plukkebol open vanaf 11 mei 2020

21-04-2020

Kinderopvang en daarmee alle Plukkebol locaties zullen vanaf 11 mei 2020 weer geopend zijn. Dit heeft de overheid bekend gemaakt. We informeren je op een later moment op welke wijze er invulling wordt gegeven aan de openstelling.    

Ministerie SZW: uitwerking compensatieregeling kosten kinderopvang  

17-04-2020

 • Ouders die de eigen bijdrage voor de kinderopvang hebben doorbetaald, krijgen die in juni, uiterlijk juli, vergoed.
 • De vergoeding vindt plaats op basis van de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst op 6 april 2020.
 • De Belastingdienst geeft de hoogte van het bedrag en betaalgegevens door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB keert het bedrag rechtstreeks uit aan de ouders en stuurt hen een brief met een berekening van de vergoeding. Ouders hoeven de vergoeding van de eigen bijdrage niet zelf aan te vragen, maar krijgen het automatisch op hun rekening gestort.
 • De vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang heeft betrekking op de Coronamaatregelen van het kabinet voor de periode 16 maart tot 11 mei 2020 en zolang het maatregelenpakket voortduurt. De vergoeding van de overheid geldt tot de maximum uurprijs.
 • Kinderopvangorganisaties die een hogere prijs vragen dan de maximum uurprijs (waaronder Plukkebol), zullen dit gedeelte aan de ouders vergoeden.
 • BOink (Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang) heeft in samenwerking met de brancheorganisatie kinderopvang een enquête ontwikkeld voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen. Dit om het ministerie van SZW te ondersteunen bij het ontwikkelen van een compensatieregeling voor deze groep ouders. Het verzoek is derhalve deze enquête vóór 15 mei 2020 in te vullen als je geen kinderopvangtoeslag ontvangt. 


Huidige Coronamaatregelen worden verlengd

31-03-2020

De overheid heeft bekend gemaakt dat alle Coronamaatregelen worden verlengd tot en met dinsdag 28 april 2020. In de week vóór 28 april wordt beoordeeld wat er voor de periode daarna nodig is.

 • Kinderopvang en dus ook Plukkebol blijft dicht tot en met 28 april 2020 met uitzondering voor de kinderen van ouders in cruciale beroepen (noodopvang).
 • Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep heeft of in een vitaal bedrijf werkt, verzoekt de overheid om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kunnen ouders toch een beroep doen op de noodopvang.
 • Plukkebol biedt noodopvang aan op de locatie Raamstraat 65 te Delft. Deze locatie is geopend vanaf 07:30 uur, ook voor de buitenschoolse opvang. De andere Plukkebol locaties zijn gesloten.
 • BSO ouders die gebruikmaken van noodopvang, wordt gevraagd hun kinderen naar Plukkebol te brengen. Zelfs indien school opvang verzorgt, worden kinderen daar niet na schooltijd opgehaald.
 • Ouders die hun kinderen tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening betaald hebben, krijgen hun eigen bijdrage terug (compensatieregeling). Dit geldt ook voor ouders die gebruikmaken van noodopvang.
 • BOinK (Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang) heeft een aantal veelgestelde vragen over de compensatieregeling opgesteld.

 xxxxxxxxxx

Ministerie van SZW: compensatieregeling kosten kinderopvang

23-03-2020

Staatssecretaris van Ark (Ministerie SZW) en staatsecretaris van Huffelen (Ministerie Financiën) laten weten dat de ouders die hun kind(eren) vanwege de Coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, hun eigen bijdrage terugkrijgen. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten.

BOinK (Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang) heeft een aantal veelgestelde vragen over de compensatieregeling opgesteld.

Ministerie van SZW: brief staatssecretaris, term 'noodopvang' en update Vragen & Antwoorden (financiële gevolgen maatregelen)

18-03-2020

Staatssecretaris van Ark heeft een brief geschreven aan iedereen in de kinderopvang: ouders, werknemers, werkgevers, gastouders, gastouderbureaus en iedereen die op één of andere manier te maken heeft met de kinderopvang. Zij spreekt hierin haar waardering uit voor iedereen die tijdens de Coronacrisis keihard werkt en geeft aan hard te werken om te komen tot een compensatie voor de eigen bijdrage die ouders nu moeten blijven betalen aan de kinderopvang.

Voor de opvang voor mensen in cruciale beroepen wordt voor de duidelijkheid nu de term “noodopvang” gebruikt. De noodopvang is bedoeld voor ouders die werken in cruciale beroepen.

Het Ministerie van SZW heeft een update gemaakt van een aantal Vragen & Antwoorden over de betekenis van de aanvullende maatregelen die de overheid op 15 maart 2020 heeft afgekondigd. De belangrijkste zetten we op een rij:

Mag ik als zzp’er mijn kind naar de kinderopvang brengen?

'...We begrijpen de zorgen van zzp’ers. De opvang is nu alleen beschikbaar voor mensen met een cruciaal beroep. Dit betekent dat zzp’ers die een cruciaal beroep hebben een beroep kunnen doen op opvang. Voor de overige zzp’ers geldt dat zij zelf hun kinderen moeten opvangen....'

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?

'....Ja:

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf, dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand maart al betaald heeft. Ook voor de maand april vragen wij u de factuur te blijven betalen.
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
 • U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
 • U behoudt dan ook uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
 • Een deel van de kosten die u maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie.
 • We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor u kan opleveren. We krijgen hier ook veel vragen over. We kijken op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over communiceren...'.

Wat moeten ouders doen als hun inkomen sterk daalt door het coronacrisis of als zij bijvoorbeeld zzp’er zijn en momenteel geen inkomsten hebben?

'....Wanneer het inkomen wijzigt, vragen wij ouders dit wel door te geven aan de Belastingdienst, zoals zij normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen, en ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op het actuele inkomen. Uw wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.

In geval van werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Dit zodat niet direct gestopt hoeft te worden met het gebruik van kinderopvang en de plek bij de kinderopvang niet direct verloren hoeft te gaan...'.

Locatie van Embdenstraat, buitenschoolse opvang vanaf 07:30 uur

16-03-2020

Vanaf dinsdag 17 maart 2020 zijn de locaties van Embdenstraat en Rotterdamseweg gesloten. Alle kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen worden opgevangen op de locatie Raamstraat (Raamstraat 65). Deze locatie is vanaf 07:30 uur geopend, ook voor de buitenschoolse opvang. BSO ouders wordt gevraagd hun kinderen naar Plukkebol te brengen. Zelfs indien de school opvang verzorgt, worden kinderen daar niet na schooltijd opgehaald door Plukkebol.       

Ministerie SZW: Vragen & Antwoorden aanvullende maatregelen

16-03-2020

Het Ministerie van SZW informeert ouders die gebruikmaken van kinderopvang via een aantal Vragen & Antwoorden over de betekenis van de aanvullende maatregelen die de overheid op 15 maart 2020 heeft afgekondigd. Denk hierbij aan:

 • Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
 • Mijn kind blijft vanaf 16 maart 2020 verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?

Aanvullende maatregelen (extra nieuwsbrief)

15-03-2020 

Vanmiddag zijn aanvullende maatregelen door de overheid afgekondigd. De komende drie weken gaat Plukkebol dicht, met uitzondering voor de kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen. De kinderen van de locatie Rotterdamseweg, zullen tot 6 april 2020 opgevangen worden op de locatie Raamstraat. De kinderen van de locatie Raamstraat en van de locatie Van Embdenstraat worden op hun eigen locatie opgevangen. De buitenschoolse opvang zal vanaf 07:30 uur geopend zijn. 

Heb je een cruciaal beroep, zoals opgenomen op de lijst van de Rijksoverheid, en heb je morgen, maandag 16 maart 2020, opvang nodig, is het nodig je aan te melden. Laat ons uiterlijk maandag 16 maart 2020 om 09:00 uur het volgende weten via info plukkebol.nl

 • naam kind en naam groep waarin jouw kind geplaatst is
 • jouw beroep en naam werkgever.

Heb je opvang nodig vanaf dinsdag 17 maart 2020, laat ons dit dan ook weten via info plukkebol.nl zodat we contact met je kunnen opnemen. Geef in jouw mail aan welke opvangdagen je nodig hebt tot 6 april 2020.   

Nieuwe maatregelen (extra nieuwsbrief) 

12-03-2020

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus. De relevante maatregelen van de overheid staan hieronder op een rij en per maatregel is steeds het beleid van Plukkebol aangegeven. De oudercommissie is betrokken bij de totstandkoming van dit nieuwsbericht en heeft begrip voor de genomen maatregelen. De maatregelen zijn in lijn met de standpunten van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

 • Algemeen: Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.
 • Beleid Plukkebol: Plukkebol is open en waarderen nog meer dan normaal de inzet van onze medewerkers!
 • Algemeen: Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Beleid Plukkebol: kinderen, ouders en medewerkers mogen niet naar Plukkebol komen bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Meld je telefonisch af volgens de gebruikelijke procedure. Kinderen die ziek worden tijdens hun verblijf op Plukkebol dienen na een telefoontje van een medewerker binnen een uur te worden opgehaald.
 • Algemeen: Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Beleid Plukkebol: Medewerkers in de kinderopvang en het onderwijs maken dat andere mensen hun werk kunnen blijven doen. Denk aan mensen in de zorg en bij hulpdiensten. Het is van belang dat de kinderopvang open is en onze pedagogisch medewerkers hun belangrijke werk blijven doen.
 • Algemeen: Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Beleid Plukkebol: we gaan met de kinderen niet naar activiteiten waar grote groepen mensen samenkomen. We blijven op en rond de eigen opvanglocaties. Specifiek voor de locatie Raamstraat: We spelen met maximaal 2 groepen tegelijk in Speeltuin Westerhonk en alleen als de speeltuin exclusief voor Plukkebol beschikbaar is.
 • Algemeen: Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Beleid Plukkebol: behoor jij of jouw kind tot een kwetsbare groep dat is het verstandig om niet naar Plukkebol te komen.

Vragen

 

Extra nieuwsbrief

12-03-2020 

Vanmiddag zijn nieuwe maatregelen door de overheid afgekondigd. Kinderopvang en scholen blijven open. Over eventuele andere gevolgen voor de kinderopvang informeren wij ouders vanavond met een extra nieuwsbrief.  

Plukkebol en Coronavirus

11-03-2020

Het Coronavirus houdt veel mensen bezig. Ook bij Plukkebol zijn wij extra alert, zijn extra maatregelen genomen en volgen wij nauwlettend de berichtgeving van de overheid.

Algemene voorzorgsmaatregelen

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden

Aanvullende maatregelen Plukkebol

 • Elke groep en locatie heeft een huishoudelijk werkplan en er is extra aandacht voor het grondig uitvoeren van deze taken.
 • Wij zijn extra alert op kinderen en medewerkers die ziek zijn.
 • Wij overleggen zo nodig bij ziekte met de GGD als dat nodig is en volgen hun advies op.
 • Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD.
 • Wij houden ons goed op de hoogte van de actualiteit via de Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK (Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang).
 • Medewerkers worden steeds op de hoogte gehouden via ons interne berichtensysteem.
 • Er is regelmatig contact met de voorzitters van onze oudercommissies.

Veel gestelde vragen over het Coronavirus en het onderwijs en de kinderopvang

Het RIVM heeft een speciale informatiepagina met informatie voor gezinnen met kinderen die naar de kinderopvang en/of naar school gaan. Wij verwijzen je graag naar de site van het RIVM

Vakanties en risicogebieden

02-03-2020

Op dit moment krijgt GGD Haaglanden veel vragen van scholen hoe ze moeten omgaan met kinderen die in de voorjaarsvakantie op reis zijn geweest naar gebieden waar het Coronavirus voorkomt. Het virus komt met name voor in China, maar verspreid zich momenteel ook naar andere landen, zoals Singapore, Zuid-Korea, Iran en Noord-Italië.

Graag verwijzen we je voor het volledige bericht naar de site van GGD Haaglanden

Coronavirus in Delft

01-03-2020

Een inwoner van Delft is besmet geraakt met het Coronavirus. 

Graag verwijzen we je naar de site van de gemeente Delft

Informatie Rijksoverheid

29-02-2020

De Rijksoverheid heeft een pagina met veelgestelde vragen online gezet over het Coronavirus en kinderopvang. Hier zijn veel antwoorden te vinden.

Graag verwijzen we je naar de site van de Rijksoverheid

Coronavirus

26-02-2020

Er is veel aandacht in de media over het Coronavirus. De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) heeft informatie op haar website opgenomen voor ouders die gebruik maken van kinderopvang.

Graag verwijzen wij je naar de website van BOinK