Geef tijdig je vakantie door

nieuwsbericht geef je vakantie doorDe vakantieperiode staat voor de deur. Wij vragen je vriendelijk ons te helpen door tijdig en uiterlijk vóór 1 juli 2019 de afwezigheid van jouw kind(eren) door te geven aan de locatie. Dit kan op de groep of via info plukkebol.nl

Onze medewerkers gaan ook met vakantie in de zomerperiode. Er wordt vanzelfsprekend voor gezorgd dat er altijd een vertrouwd gezicht op de groep aanwezig is, aangevuld met onze vaste Plukkebol invallers. Om dit alles goed te kunnen organiseren, is het van belang om op voorhand te weten wanneer kinderen niet naar Plukkebol zullen komen. Anders dan voorgaande jaren is er een extra uitdaging door het grote tekort aan medewerkers in de sector kinderopvang. Plukkebol is een aantrekkelijke werkgever en het lukt ons goed nieuwe medewerkers aan ons te binden. Toch ook wij merken de effecten van de krapte op de arbeidsmarkt. Door tijdig afwezigheden door te geven, help je ons met het maken van een goed zomerrooster met optimale stabiliteit voor de kinderen. Mochten jouw vakantieplannen en al doorgegeven afwezigheid onverhoopt wijzigen, is dit geen enkel probleem. Ook dit horen wij graag. Je kunt dan gewoon gebruik maken van de opvang. 

Alvast bedankt voor jouw hulp!