Inspectie 2017

GGD inspectieIn 2017 zijn onaangekondigd de 5 onderdelen van Plukkebol geïnspecteerd door de inspecteur van de GGD.

Tijdens een inspectie wordt er op alle groepen geobserveerd door de inspecteur. Zo kan worden vastgesteld of er gewerkt wordt volgens ons pedagogisch beleid en in het algemeen of er sprake is van gezonde, veilige en verantwoorde kinderopvang. Medewerkers, management en directie worden bevraagd over beleid en protocollen. Dit jaar was er extra aandacht voor het binnenklimaat (luchtkwaliteit en temperatuur) en voor het veiligheid- en gezondheidsbeleid. Op deze punten was alles goed op orde.

Tijdens de inspectie van de locatie van Embdenstraat constateerde de inspecteur 2 overtredingen die het gevolg waren van ons wenbeleid. Kinderen die naar een oudere groep gaan, gaan 2 weken vooraf wennen op hun nieuwe groep. Afhankelijk van hoe het wennen verloopt, blijft een kind voor korte of langere duur op de nieuwe groep. Zo raken zij in hun eigen tempo vertrouwd. Als het wennen langer duurt dan een dagdeel zijn er extra regels van toepassing. Als Plukkebol waren wij hier niet mee bekend. Na de inspectie zijn deze regels in goed onderling overleg met onze oudercommissie gelijk aangepast. De Gemeente Delft, die belast is met de handhaving van de kinderopvang, heeft kennis genomen van het rapport en onderneemt geen verdere acties.

Op de overige 4 van de 5 onderdelen is vastgesteld dat alles volledig aan de wet- en regelgeving voldoet. 

Bekijk de inspectierapporten van de GGD over Plukkebol