Klachtenregelingen

KlachtenJaarverslag klachtenregelingen 2016

Het jaarverslag klachtenregelingen 2016 is beschikbaar. Dit verslag geeft een overzicht van de klachten van ouders individueel en van klachten van de oudercommissies. In 2016 is er op beide klachtenregelingen geen beroep gedaan. De Inspectie Kinderopvang en de oudercommissie van Plukkebol ontvangen dit verslag eveneens. Voor overige geïnteresseerden is het verslag beschikbaar op onze website.

Meer over de klachtenregeling