Klachtenregelingen

KlachtenJaarverslag klachtenregelingen 2017

Het jaarverslag klachtenregelingen 2017 is beschikbaar. Dit verslag geeft een overzicht van de klachten van ouders individueel en van klachten van de oudercommissies. In 2017 is er één keer een beroep gedaan op de interne klachtenprocedure voor individuele ouders. De Inspectie Kinderopvang en de oudercommissie van Plukkebol ontvangen dit verslag eveneens. Voor overige geïnteresseerden is het verslag beschikbaar op onze website.

Meer over de klachtenregelingen