Muziek op Schoot

Ilak'Muziek op Plukkebol' is steeds meer een vast onderdeel van het dagprogramma op ons kinderdagverblijf. Het afgelopen half jaar heeft onze muziekdocent Félice meerdere lessen per groep verzorgd samen met de pedagogisch medewerkers. Bijzondere rol hierbij spelen de muziek ambassadeurs waarvan elke locatie er 3 heeft. Zij zorgen ervoor dat kennis gedeeld wordt en muziek meerdere malen per week op het programma staat van de kinderen. Alle medewerkers kunnen daarnaast inspiratie putten uit onze digitale muziekbibliotheek die gevuld is met werkbladen en filmpjes. Er was afgelopen tijd bijzondere aandacht voor liedjes in de thema's dieren, zomer en bouwen. 

De kinderen genieten met volle teugen van de lessen. Doordat deze dagelijks aangeboden worden, gaat het zingen en het spel met muziek steeds beter. Muziek geven wij op een vloerkleed. Zodra de medewerkers het kleed uitrollen, gaan de kinderen al vanzelf klaarzitten. Want het is tijd voor muziek! 

De komende periode is er aandacht voor andere thema's en zal muziek op Plukkebol ook een vaste plek krijgen in ons pedagogisch beleid. 

Meer muziek op Plukkebol