Nieuwe bso groep: Kigo+

Kigo+Vanaf september is er een nieuwe groepsindeling op Plukkebol locatie Raamstraat Wending. Deze locatie is speciaal gericht op de oudste bso kinderen. In 2016 ging deze nieuwe locatie in het wijkcentrum tegenover Plukkebol Raamstraat open en was gelijk een groot succes. Door het speciale activiteitenprogramma blijft onze  bso langer leuk en interessant voor kinderen. Omdat zij mede hierdoor gemiddeld langer gebruik blijven maken van de bso en de groep groter wordt, heeft Plukkebol besloten een extra groep te openen: Kigo+

De Kigo kinderen op het Plukkebol zomerkamp hadden de primeur. Bij het kampvuur toverde Ingrid de nieuwe groepsindeling uit haar hoge hoed. 

Kigo+ zal bestaan uit de 10 oudste bso-ers. Zij krijgen een eigen ruimte in de Wending. De inrichting van de ruimte en de aanschaf van materialen zal samen met hen worden afgestemd.