Ouderavond basisonderwijs

Meander

Op de ouderavond basisonderwijs presenteren de scholen zich waar de meeste Plukkebol ouders voor kiezen. Per school is er een spreker die kort en bondig uiteenzet waar zijn of haar school voor staat. Een unieke kans om snel en gemakkelijk meerdere basisscholen te vergelijken.

Voor veel ouders lijkt de basisschool nog ver weg. Toch is het van belang je tijdig te oriënteren. Scholen kunnen sterk van elkaar verschillen. Waar gaat jouw kind zich thuis voelen? Soms zijn er wachtlijsten en hoe wil je het naar schoolgaan combineren met werk en de buitenschoolse opvang? Indien je van de Plukkebol bso gebruik wilt maken, is het mogelijk je hiervoor aan te melden vanaf het moment dat jouw kind 2 jaar oud en de schoolkeuze bekend is. Plukkebol helpt je graag bij jouw oriëntatie op het basisonderwijs door het organiseren van deze ouderavond basisonderwijs.

Het programma:

Dinsdag 25 maart 2014

Plukkebol Raamstraat

20:00 - 22:00 uur

Donderdag 27 maart 2014

Plukkebol van Embdenstraat

20:00 -22:00 uur

Oostpoort Jenaplanschool Meander
Freinet Spectrum
Max Havelaar Triangel
Gabriëlschool  
Delftse Montessorischool  

Meld je bijvoorkeur 1 week voor aanvang aan via info plukkebol.nl en geef hierbij aan of je alleen of met z'n tweetjes komt. Ouders Raamstraat zijn ook welkom bij de ouderavond Van Embdenstraat en andersom.

 Meer informatie over