Ouderavond basisscholen

Ouderavond scholen

De ouderavond op 25 maart jongstleden op onze locatie Raamstraat is zeer goed bezocht. Zo'n 30 ouders lieten zich voorlichten door 5 basisscholen waar Plukkebol bso mee te combineren is. Na een korte presentatie per school werden er onder voorzitterschap van onze oudercommissie vragen gesteld door het publiek. Zo werd er gevraagd naar de uitstroom op HAVO-VWO niveau. Die ligt bij alle scholen hoog. Maar tegelijk werd ook opgemerkt dat scholen voor kinderen op elk niveau willen aansluiten. Verder kwam o.a. aan bod hoe er omgegaan wordt met pesten, straffen en zaken waar een school extra in uitblinkt. Denk aan creativiteit, cultureel aanbod, vakkrachten en ouderbetrokkenheid.

Op donderdag 27 maart was het de beurt aan de de locatie van Embdenstraat. De scholen hadden een uitgebreide presentatie waarin het ging over onderwijs op maat, coöperatief leren, lesmethodes en volgsystemen. De presentatie werd onderbroken door spelletjes zoals deze ook in de kleutersklas worden gedaan. Ouders stelden vragen over de uitstroom richting het middelbaar onderwijs, de cito toets, ouderparticipatie en het lesaanbod op gebied van Engels.

Ouders die graag een keer persoonlijk willen praten over de schoolkeuze van hun kind kunnen terecht bij de locatiehoofden van Plukkebol. En ook de betrokken scholen maken graag tijd voor je om (nader) kennis te maken en de mogelijke schoolkeuze met je te bespreken.  

Op verzoek van een aantal ouders zullen wij de presentaties van de scholen op onze website plaatsen. Van onderstaande scholen hebben we hun presentatie ontvangen.

Max Havelaar Powerpoint
Delftse Montessorischool Powerpoint
Gabriëlschool Powerpoint
Triangel Powerpoint
Oostpoortschool Powerpoint
Meander PDF 

Klik hier voor meer informatie over en een compleet overzicht van de basisscholen die te combineren zijn met de Plukkebol bso en hun contactgegevens.