Ouderraadpleging basisschool de Oostpoort

oostpoort schoolSteeds meer scholen laten het klassieke schoolrooster los en kiezen voor nieuwe schooltijden. Jenaplanschool de Oostpoort overweegt het vijf gelijke dagen model in te voeren. In dit geval hebben de kinderen elke dag les van 08:30 uur tot 14:00 uur. In de maand december 2017 houdt de school een enquête.

Plukkebol staat positief tegenover deze ontwikkeling en heeft goede ervaringen ermee. Het vijf gelijke dagen model geeft veel meer rust door de week heen en leidt tot een betere dagindeling voor de kinderen. Plukkebol zal haar bso openingstijden aanpassen, zodat de Oostpoort en Plukkebol bso volledig op elkaar blijven aansluiten.

Afhankelijk van jouw opvangdagen kunnen kosten iets lager of iets hoger uitpakken. 

Prijslijst 2018 BSO 51 weken tot 18:30 uur PDF 
Prijslijst 2018 BSO 51 weken tot 18:00 uur (*) PDF
(*) = alleen voor bestaande klanten die gebruik maken van de overgangsregeling en nu ook een overeenkomst tot 18:00 uur hebben.   

Meer over het vijf gelijke dagen model