Waarom geen paracetamol

ParacetamolHet is een landelijk veiligheidsvoorschrift dat als kinderen ziek zijn of ziek zijn geweest niet onder invloed mogen zijn van paracetamol of andere koortsdempende medicatie. Met name jonge kinderen tot 6 jaar kunnen op basis van hun gedrag lastig in te schatten zijn door pedagogisch medewerkers. Zo zou onverwachts een koortsstuip kunnen optreden of het kind kan veel zieker zijn dan dat je op basis van het gedrag zou kunnen verwachten. De situatie thuis verschilt met die op de groep, omdat er meer kinderen zijn en er allerlei activiteiten plaatsvinden. Van pedagogisch medewerkers krijgen wij terug dat ouders niet altijd op de hoogte zijn van het verbod op het gebruik van paracetamol en andere koortsdempende middelen en wat de achterliggende redenen hiervan zijn. Vandaar dat wij dit thema behandelen in dit nieuwsbericht. Mocht je kind ziek zijn, niet helemaal fit of wat dan ook, geef het dus geen medicatie. Mocht medicatie voorgeschreven zijn door een arts, dan is er sprake van een uitzondering. Stel in zo'n geval altijd de pedagogisch medewerkers op de hoogte en vul een medicijnregistratie in als tijdens de opvang medicatie vertrekt moet worden. 

Meer over ziek zijn en het beleid van Plukkebol