Pedagogisch coaching & beleid

Volgens de wet IKK heeft elke pedagogisch medewerker het recht om gecoacht te worden door een pedagogisch coach. Het aantal uren coaching wordt berekend over het aantal fte’s binnen de organisatie. Per locatie wordt berekend om hoeveel uur coaching dit gaat. Dit geldt ook voor uren die besteed worden aan het pedagogisch beleid. 

Plukkebol heeft een HBO Pedagogiek medewerker in vaste dienst voor 32 uur per week. Daarnaast is er een Universitair opgeleide pedagoog aan Plukkebol verbonden die de HBO pedagoog kan consulteren. Totaal besteden wij vele malen meer uren aan beleid en coaching dan de wet voorschrijft. Om onze coach/ beleidsmedewerker de vrijheid te geven in te spelen op dat wat nodig is, hebben wij slechts het minimaal aantal uur per locatie vastgelegd. Het kan zijn dat een team van een locatie het ene jaar meer tijd en aandacht nodig heeft en het jaar erna minder. 

De coaching kan betrekking hebben op:

  • interne scholing: babyscholing en 'Oog voor interactie', maar ook andere trainingen
  • videobegeleiding ('Oog voor interactie')
  • observaties op de groep
  • vergaderingen

Voor het jaar 2020 is de volgende berekening gemaakt:

Minimale jaarlijkse inzet coaching 2020:

Beleidsuren  50 x 5 kindcentra =  250
Coachingsuren 10 x 56,84 FTE =  568,4
Totaal     818,4 

In het onderstaande overzicht kun je per locatie zien hoeveel uur coaching er per vestiging geboden wordt.

Raamstraat 65 kdv 20,19 FTE
Raamstraat 65 bso 2,28 FTE
Raamstraat 76 (wending) bso 1,58 FTE
Van Embdenstraat  kdv 16,76 FTE
Rotterdamseweg  bso 1,44 FTE
Inval  kdv & bso 14,59 FTE