Plukkebol: coronasluiting

16 december 2020 tot en met 7 februari 2021

UPDATE 12-01-2021

Vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met zondag 7 februari 2021 is Plukkebol gesloten, met uitzondering voor de kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen (noodopvang). Via dit nieuwsbericht houden we je op de hoogte van de coronasluiting.

Compensatieregeling

Op gelijke wijze als in het voorjaar 2020 zullen ouders tijdens de verplichte sluiting gecompenseerd gaan worden (tegemoetkoming eigen bijdrage). Voorwaarde hiervoor is dat de maandfacturen doorbetaald worden.

Noodopvang 

Indien je gebruik wilt maken van noodopvang en dit de 1e twee weken van dit jaar ook reeds hebt gedaan, hebben wij voor jouw kind(eren) op de contractueel overeengekomen opvangdagen vanaf maandag 18 januari 2021 reeds een plekje gereserveerd. Indien je hier geen gebruik van wilt maken, vragen we je jouw kind(eren) tijdig af te melden via onze OuderApp. LET OP: dit is pas mogelijk vanaf as donderdag 14 januari 2021 in verband met het inregelen van de noodopvang. Voor eventuele vragen inzake de noodopvang zijn we uitsluitend per mail bereikbaar via: noodopvang plukkebol.nl 

Noodopvang is alleen beschikbaar indien jij of jouw partner een cruciaal beroep hebben én voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. 

Noodopvang op locatie Raamstraat 65 te Delft

Alle kinderen die gebruikmaken van de noodopvang zullen worden opgevangen op de locatie Raamstraat 65 te Delft (nabij Delft CS). 

Noodopvang openingstijden BSO

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het leveren van noodopvang tijdens de schooluren en Plukkebol biedt noodopvang aansluitend. Kinderen worden op de gebruikelijke tijden opgehaald van school. Zoals je eerder hebt kunnen lezen in ons nieuwsbericht van 4 januari 2021 zijn wij gestart met het inzetten van de bso bus voor het vervoer van de kinderen van school naar Plukkebol.