Podcast met Mark Siep

In deze 31ste aflevering van de BK (Brancheorganisatie Kinderopvang) Podcast is Mark Siep te gast, BK-bestuurslid en directeur & eigenaar van Plukkebol kinderopvang. Mark Siep vertelt over het belang van het geven van ruimte aan kinderen en medewerkers bij Plukkebol. Mark Siep: ‘Het belang van vrij spelen is in de knel gekomen en we moeten opnieuw de waarde daarvan herkennen’. Daarom is hij enthousiast over het onlangs door BK gepresenteerde essay over speelruimte. Het initiatief van het spel ligt bij de kinderen en de pedagogisch medewerkers (pm’ers) hebben vooral een observerende en begeleidende rol. Bij Plukkebol wordt voortdurend gewerkt aan innovatie. Geef de pm'ers zo veel mogelijk ruimte is zijn credo, moedig ze aan om initiatieven te nemen en zorg dat zij de ambassadeur zijn van de locatie. Tijd om hierover in gesprek te gaan met Emmeline Bijlsma en Felix Rottenberg.

Versie YouTube met beeld en geluid

Versie Spotify met enkel geluid

Link