Oog voor interactie

PeutersOnze pedagogisch medewerkers volgen dit voorjaar de training 'Oog voor interactie'. Zij zijn dagelijks met de kinderen in de weer en zorgen ervoor dat zij zich prettig en gezien voelen in de groep. Bovendien zorgen de medewerkers voor een spelrijke omgeving, waarin kinderen goed tot ontwikkeling komen. Kinderen leren zelf keuzes te maken en samen te spelen met andere kinderen.

De training 'Oog voor Interactie' versterkt de professionele kwaliteit van de pedagogisch medewerkers en zoomt in op de interactievaardigheden en de taal die zij daarvoor gebruiken. Belangrijk middel zijn filmopnamen die medewerkers op de groep maken van zichzelf met de kinderen. Opnamen die een medewerker wil bespreken, worden naderhand in een groep met collega's bekeken en aan de hand van een vaste methode geëvalueerd.   

Afgelopen najaar zijn onze 4 locatiehoofden door het 'Nederlands Jeugd Instituut' opgeleid om hun eigen medewerkers te trainen in de methode van 'Oog voor interactie'. De introductie van 'Oog voor interactie' maakt onderdeel van de implementatie van het pedagogisch beleid van Plukkebol dat in 2015 herijkt is.  

Met de videobeelden die gemaakt worden, wordt zorgvuldig omgegaan. Deze worden alleen gebruikt in het kader van de training en begeleiding van onze eigen medewerkers.