Oog voor interactie

Oog voor interactieIn maart informeerde wij je met een nieuwsbericht over de training 'Oog voor interactie', die onze medewerkers volgen. Inmiddels is de training in volle gang en nu al een succes. Graag praten we je bij over de voortgang.

Onze huispedagoog Els van der Luit gaf de aftrap op een centrale bijeenkomst voor alle medewerkers. Hierin aandacht voor de ontwikkeling van kinderen en de trainingsmethode. In de weken die hier op volgden gingen pedagogisch medewerkers aan de slag met Ipads waarmee zij opnamen maakten van de interactie tussen hen en de kinderen.

Petra van Peutergroep Vliz: “Je moet even over een drempel heen om naar jezelf te kijken en te luisteren op film. Maar als je die hobbel eenmaal genomen hebt, is het erg leerzaam! Er sluipt in al die jaren ook heel wat routine in en daar word je je bewust van. Ik ben veel gerichter gaan kijken naar de kinderen. Het onderling bespreken van de beelden is ook fijn. Je leert van elkaar en ik heb hele handige tips van collega’s gekregen. De trainingsgroepen zijn klein en je zit met collega’s die met dezelfde doelgroep werken. Als peuterleidsters konden we ons dus helemaal richten op deze groep kinderen en hun ontwikkeling. Ik ben heel positief”

De locatiehoofden zijn door het Nederlands Jeugd Instituut opgeleid als trainer en verzorgen 6 bijeenkomsten waarin zij met de pedagogisch medewerkers aan de slag gaan met verschillende thema’s.

Kim, locatiehoofd van de Raamstraat: "Medewerkers laten filmmomenten zien die ze zelf willen inbrengen. Dat maakt het veilig. Pedagogisch medewerkers werken zelf thema’s uit die ze op de trainingsbijeenkomsten presenteren. Zo hebben we bijvoorbeeld een mooie presentatie gehad over sensitieve responsiviteit. En volgt er een presentatie over de afgelopen bijeenkomst Taalplezier. Medewerkers ervaren het soms wel als pittig, omdat er ook huiswerk aan vast zit, maar het enthousiasme is groot en er ontstaan hele mooie dingen. Op sommige groepen zijn fotocollages opgehangen en posters met grappige uitspraken van kinderen, die gebruikt zijn bij de presentaties. Zo krijgen ouders meteen ook een mini training"

Het intensieve deel van de training loopt tot de zomervakantie. Na die tijd zal video interactie een vast onderdeel gaan uitmaken van de begeleiding en deskundigheidsbevordering van de pedagogisch medewerkers. Hiermee is een nieuwe kwaliteitsimpuls gegeven aan het pedagogisch klimaat binnen Plukkebol met een blijvende waarde.

Heb je vragen of wil je meer weten over deze training? Laat dit dan gerust weten en neem contact met ons op.