Oog voor interactie

Training OVI (4)In het eerste halfjaar van 2016 hebben alle pedagogisch medewerkers deelgenomen aan de intensieve training 'Oog voor interactie'. Eerder informeerde we je al over de start en voortgang van deze training, die nu met succes is 'afgerond' door de medewerkers.

De training 'Oog voor interactie' versterkt de professionele kwaliteit van de pedagogisch medewerkers en zoomt in op de interactievaardigheden en de taal die zij daarvoor gebruiken. Belangrijk middel zijn filmopnamen die medewerkers op de groep maken van zichzelf met de kinderen. Fragmenten die een medewerker wil bespreken, worden naderhand in een groep met collega's bekeken en aan de hand van een vaste methode geëvalueerd.

Eind oktober/begin november is er een terugkom bijeenkomst gepland en hierna zullen medewerkers per groep eens per 2 maanden samenkomen om opnamen te bespreken. Dit onder begeleiding van de locatiemanager. Maar ook tussendoor kan video interactie ingezet worden, mochten medewerkers hier behoefte aan hebben. Dit gebeurt inmiddels al veel in de praktijk, omdat de medewerkers hier goede ervaringen mee hebben. Dit viel ook op tijdens de inspecties van de GGD afgelopen jaar. De inspecteur vond het opvallend hoe goed de aandacht was voor interactie- en taalvaardigheden. Met de training is dus een zichtbare kwaliteitsimpuls gegeven aan het pedagogisch klimaat binnen Plukkebol met een blijvende waarde.

Heb je vragen of wil je meer weten over deze training? Laat dit dan gerust weten en neem contact met ons op.