Wetswijziging per 1 januari 2018

 Mooi voor siteOp 1 januari 2018 zijn de kwaliteitseisen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang gewijzigd. De wijzigingen hebben tot doel de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang te verbeteren. Er zijn bijvoorbeeld nieuwe regels voor de wijze waarop de ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd en alle kinderen krijgen een mentor. 

De wijzigingen komen voort uit het akkoord IKK dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, BOinK, de FNV en het CNV in 2016 sloten. 

De 4 pijlers van de nieuwe wet

  1. Ontwikkeling van het kind staat centraal
  2. Veiligheid en gezondheid
  3. Stabiliteit en pedagogisch maatwerk
  4. Kinderopvang is een vak

Nieuwe wet en Plukkebol

De afgelopen maanden is de nieuwe regelgeving voorbereid. Dit samen met onze oudercommissie. Fijn is dat Plukkebol zaken al goed op orde had. Zo stelt de nieuwe regelgeving bijvoorbeeld dat er altijd 1 medewerker met kinder-EHBO op de locatie moet zijn. In Plukkebol heeft het merendeel van alle medewerkers kinder-EHBO.

De volgende acties hebben wij genomen: 

  • Het pedagogisch beleid is aangevuld.
  • Er is nieuw Beleid Veiligheid en Gezondheid geformuleerd.  
  • De mentorschappen zijn verdeeld. De medewerkers op de groep zullen je hierover informeren.

Meer informatie over deze wetswijziging 

Veranderingen in de Kinderopvang