Missie

Alle kinderen die Plukkebol bezoeken, voelen zich veilig en geborgen waardoor zij zich vrij en ongedwongen kunnen ontwikkelen. Plukkebol onderscheidt zich met een ontwikkelingsgerichte benadering waarin kinderen in het kinderdagverblijf met ongeveer dezelfde leeftijd een groep vormen. De buitenschoolse opvang kent aparte groepen voor de jongste en de oudste kinderen. Op deze wijze wordt per leeftijdsfase steeds optimaal aangesloten bij wat kinderen nodig hebben.

Kinderen kunnen met een gerust hart aan Plukkebol worden toevertrouwd. Er wordt geïnvesteerd in een goede relatie met de ouders. Ouders voelen zich betrokken bij de opvang. Over en weer informeren ouders en pedagogisch medewerkers elkaar goed.

Pedagogisch medewerkers werken graag bij Plukkebol en kinderen staan voor hen op nummer één. Zij hebben zich gespecialiseerd in een bepaalde leeftijdsgroep en blijven hun professionaliteit voortdurend ontwikkelen. Medewerkers zijn klantgericht, kindvolgend ingesteld en oprecht betrokken. Per groep zijn er drie vaste en daarmee vertrouwde pedagogisch medewerkers voor de kinderen.

De ruim opgezette accommodaties zijn veilig en schoon. De kleurstelling en de ruimtes zijn aantrekkelijk, sfeervol en op de ontwikkeling van de kinderen ingericht. Speelgoed en materiaal zijn verantwoord en bieden een boeiende spelstimulans. We maken zo veel mogelijk gebruik van de grote omsloten speelplaats met bomen en veel groen. Op verantwoorde wijze en met inbreng van ouders en medewerkers is er blijvende aandacht voor verbetering van het aanbod. Wij werken volgens duidelijke procedures en met heldere regels. De bedrijfsvoering is gericht op financiële stabiliteit, hoogwaardige kwaliteit van medewerkers, diensten en voorzieningen.